‘Het is maar hoe je kijkt’ zegt iets over de vele perspectieven die er zijn om een vraag of vraagstuk te verkennen. Welke werkt voor jou, voor je team, voor je organisatie?
Dat verkennen we op heldere en compassievolle wijze. Vele antwoorden kunnen gevonden worden, maar het gaat om het inzicht dat jou in de gewenste beweging brengt.

Dione van der Heiden begeleidt sinds 2002 individuen, teams en leiderschaps trajecten.

Coaching

00

INDIVIDUEEL

Mijn passie in coaching is dat jij leiderschap neemt over jouw leven en loopbaan, de regie pakt en gaat doen wat jij je doen hebt. Autonoom, afgestemd op je innerlijk kompas.

Wat ik doe is zorgvuldig luisteren naar wat je zegt, wat je voelt en wat je lichaam uitstraalt. Hoe congruent is dat & welke werkelijke behoefte heb je. Ik help je met compassie naar jezelf te kijken, jezelf niet te veroordelen en open te verkennen wat de onderliggende patronen zijn. Dat doe ik met compassie en scherpte vanuit een veilige bedding. We boren jouw eigen bron van wijsheid aan waardoor jij vanuit een nieuw perspectief weer regie kunt nemen op je leven en loopbaan.

Welke vragen?
‘Help mij inzien hoe hier de paarden lopen, hoe de ongeschreven regels van het spel zijn opdat ik kan groeien en excelleren’ – hoogleraar universiteit
‘Biedt mij sparring en reflectie in mijn nieuwe rol als bestuurder waardoor ik kan blijven verbinden en focussen’ – bestuurder overkoepelende gemeenten
‘Ik moet mijn afdeling door een grote organisatieverandering leiden. Help mij om mijn kompas elke keer weer te herijken op mijn eigen waarden en intuitie en de zin van onzin te onderscheiden’ – HR manager ziekenhuis
‘Ik wil mijn eigen onderneming starten op basis van een heel vernieuwend perspectief. Hoe laat ik mijn zekerheden los en ga concreet stappen zetten’ – jurist
‘Ik ben de spin in het web van mijn organisatie: alles komt bij mij samen en van mij wordt verwacht dat ik gisteren al lever. In onze organisatie zeg je geen nee. Help mij de juiste balans te behouden en keuzes te maken die goed zijn voor mij en de organisatie’ – marketing en communicatie manager
‘Ik ben binnengehaald om de afdeling weer winstgevend te maken, maar werk met allemaal mensen die niet vooruit te branden zijn. Ik word er straks wel op afgerekend. Hoe pak ik het aan?’ – accountant
‘Ik wil graag kinderen, ben ambitieus en vrouw: ik wil graag de baan van mijn baas. Kan dat? Echt? En hoe dan?’ – marketingmanager
‘Ik ben zo hard voor mezelf, ben nooit tevreden, leg de lat altijd hoger. Ik word daar zo moe van. Kun je me helpen om uit deze negatieve cirkel te komen’ – mobiliteitscoach
Referenties
‘De uniciteit van Dione is voor mij de manier waarop zij mensen en situaties benadert: reflectief, spiegelend, onderzoekend, observerend en vooral oordeelsvrij. Zij verstaat de levenskunst om confronterend en kritisch te zijn in de volledige afwezigheid van oordelen en waarden over goed en fout.’
Carla Wijers, directeur Vrouwen van Nu
‘Dione creëert rust en vertrouwen, stelt de goede vragen en geeft concrete persoonlijke adviezen. Ik kwam hierdoor dichter bij mijn eigen kernwaarden, waardoor de verandering ook heel natuurlijk voelt.’
Mirjam Giebers, directeur particulieren & private banking Rabobank Uden Veghel
‘Ik ken Dione als mijn coach inmiddels meer dan 10 jaar. In al die jaren heeft zij mij telkens als ik in mijn leven op belangrijke kruispunten kwam, met al haar wijsheid geholpen goed naar mezelf te luisteren en de juiste beslissingen te nemen.’
Alfred Roobol, arts, lid Raad van Bestuur 
‘<…> Scherp in observatie en de vinger telkens op de goede plek leggend. Ik heb Dione leren kennen als een enorm warme persoonlijkheid. Zij is in staat de mens te lezen en haar ook vast te houden. In eerste instantie was er een zeker ongeloof dat er in een paar sessies een verandering bij mij zou plaatsvinden. Het bleek echter wel degelijk mogelijk te zijn. Ik heb stappen gezet in de gewenste richting.’
Simone Knaven, Afdelingshoofd Rijnstate
 
‘Dione is een vrouw met zeer scherp waarnemingsvermogen die naar veel dimensies tegelijkertijd kijkt; in de persoon en in de omgeving. Ze raakt ook moeilijk benoembare en grijpbare dimensies. En is in staat om dit in toegankelijke, concrete taal werkbaar te maken.’
Han Nichting, o.a. bruggenbouwer, ondernemer en oud voorzitter NVO2
‘Dione is onderzoekend, nieuwsgierig en tegelijkertijd in staat om haar analyse uit te stellen totdat ze zich een beeld heeft gevormd van de situatie. Ze is authentiek, direct in haar communicatie en bereid om, ook als leverancier ten opzichte van haar klant, zaken bespreekbaar te maken. Dat doet ze wat mij betreft op een prettige wijze en het is dan ook fijn samenwerken.’
Leo Vlaskamp, Management Development Adviseur Rijnstate
‘Realizing how important it is to stay connected with myself (and others) and appreciating my responsibility and talent to connect, makes me better understand my presence & impact, which makes me feel confident to handle the driver’s seat’
Caroline Tran, audit senior manager EY
 
‘Ik ben onder de indruk van het directe effect dat een gesprek met Dione op mijn handelen heeft gehad. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn werkproces en de invloed van derden hierop. Valkuilen als tijdsdruk en concessies kan ik nu met een goed gevoel naast mij neer leggen. De nadruk ligt op het realiseren van kwalitatief goed werk. Geen concessies. Ik zat in een soort vacuüm omdat mijn belangrijkste korte termijn doelen bereikt waren. Dione adviseerde mij weer nieuwe korte en lange termijn doelen te stellen en deze te visualiseren. Dit is gelukt. Ik ben er volop mee aan de slag.’
Pauline Nijenhuis, autonoom beeldend kunstenaar
‘Dione is als coach door haar grote empathische vermogen altijd met je afgestemd en heeft het vermogen om de vraag achter de vraag te ontdekken en hierdoor op effectieve wijze met je aan de slag te gaan, zodat groei in persoonlijke ontwikkeling zichtbaar wordt. Haar analytische vermogen in combinatie met scherpte in de dialoog zorgen steeds voor stof tot nadenken. In de executive coaching heb ik haar ervaren als zeer kundig, professioneel en integer.’
Ed de Myttenaere, CIO
 

Meer weten over coaching?

Contact

Dialoog

00

TEAMS

Mijn passie is het bijdragen aan een werkelijke dialoog door het faciliteren van het goede gesprek. Tussen tweetallen, in een team en tussen teams, in een organisatie.

In het begeleiden van de dialoog gaat het om het creëren van een veilige bedding waarin gezegd kan worden, wat gezegd moet worden.
Is het uitgangspunt dat ieder zijn eigen werkelijkheid, eigen waarheid en perspectief heeft. Dat iets altijd in een bepaalde context gebeurt en dat iets is. Niet goed of fout, maar het is. Een goed gesprek raakt een – gevoelige – snaar, brengt verbinding en zorgt voor gedragen besluitvorming. In een goed gesprek mogen de emoties hoog oplopen, wordt ruimte gegeven aan dat wat onder de waterspiegel zit doordat er daadwerkelijk commitment is op waarom men het gesprek voert: om de relatie sterker te maken en er van te leren voor de – nabije – toekomst. Dat kan ook betekenen dat een samenwerkingsrelatie stopt en dan is goed afscheid nemen aan de orde.

Mijn inspiratie haal ik onder andere uit Systeemdenken, Deep Democracy, The Lewis Method en Corporate Antropologie.

Welke vragen?
‘Hoe kunnen we constructiever samenwerken en tot een natuurlijker vorm van samenwerken komen?’
‘Hoe kunnen wij als team meer eigenaarschap ontwikkelen voor onze taken en dat met elkaar bespreekbaar maken?’
‘Hoe kunnen wij als afdeling beter leren van onze fouten zodanig dat we het zien als onderdeel van onze ontwikkeling?’
‘Ons nieuwe managementteam moet de nieuwe organisatiestrategie verder ontwikkelen en in de praktijk brengen: hoe kunnen ze dat op een constructieve wijze doen?
‘Hoe kunnen we bouwen aan een intrinsiek gemotiveerd team waarin zowel binnen de teams als tussen de teams sprake is van verbeterde samenwerking. En wat kunnen wij, als leiding, doen en laten om te zorgen dat de gewenste verandering wordt gerealiseerd?’
‘Ons HR-team functioneert nog teveel als afzonderlijke eilandjes. Hoe elkaar te versterken en te komen tot synergie. Moeten we investeren in bootjes of juist bruggen bouwen?
‘Hoe kunnen wij als leiding beter de misstanden aanpakken die er, al dan niet verdekt, binnen de verschillende teams plaatsvinden?’
‘Hoe kan er een urgentiegevoel bij ons allen ontstaan over het belang van samenwerking?’
‘Hoe kunnen we onze rank nemen (own your rank) en hoe kan onze performance in zowel houding als taal krachtiger worden en tegelijkertijd wel passen bij wie we zijn?’
Klanten
Agriterra, AVEBE, Algemene Pensioen Groep, Achmea, BAR-organisatie, Bibliotheek Midden-Brabant, Bosgroep Zuid-Nederland, CZ, De Alliantie, De Geschillencommissie, De Woonmensen, DHV Royal Haskoning, Essent, EY, Friesland Campina, Goede Doelenloterij (o.a. Postcodeloterij), Gemeente Nijmegen, Gemeente Druten, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Wijchen, Gelderse Vallei, Holland van Gijzen, House of Performance,  Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ieder1, IResearch, Jaap Eden IJsbaan, Jeugdzorg Nederland, Mediq, Lindenberg. Huis van de Kunsten, Loyalis, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Motivaction, M&I/Partners, Nederlandse Betaal & Wissel Maatschappij, NS, Oud Reuchlin & Boelen, Pactum, Penitentiaire Inrichting Vught, PO-Raad, Provincie Noord-Brabant, Rabobank, Radboud UMC, Radboud University, Revalidatie Friesland, Rijnstate, Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, ROC Midden Nederland, ROC Zadkine / de Vakschool, Schipper Bosch, Stichting Jobstap, Stichting Prisma, ThiemeMeulenhoff, Towers Watson, UWV, Wiltec, Vrouwen van Nu, Ymere en zzp-ers.

Meer weten over dialoog?

Contact

Leiderschap

00

LEERGANGEN EN WORKSHOPS

Mijn passie is om mensen te verbinden met hun eigen kompassievolle leiderschap.

Kompassievol Leiderschap, een samenvoeging van kompas en compassie.
Je versterkt je innerlijk kompas: waar ijk jij op en wat betekent dat voor jouw (persoonlijk) leiderschap. Hoe doe je dat met compassie.
Waar ben jij van, voor & van wat wil je zijn en hoe wil je op basis daarvan leiding nemen over je eigen leven en loopbaan, waardoor jouw potentie tot volle wasdom kan komen.

Op basis van dit principe bied ik de volgende leergangen aan:
Kompassievol Leiderschap Atelier voor Vrouwen in de Spotlight

en eendaagse workshops, bijvoorbeeld Stratego (strategisch vrouwelijk leiderschap).

LEERGANGEN

Kompassievol Leiderschap

00

ATELIER VOOR VROUWEN IN DE SPOTLIGHT

De leergang Kompassievol Leiderschap. Atelier voor Vrouwen in de Spotlight is er voor vrouwelijke professionals, managers, specialisten, consultants die er aan toe zijn om de volgende stap in hun leven en loopbaan te zetten. Die daarin gehinderd kunnen worden door oude patronen, belemmerende overtuigingen, de hardnekkigheid van het systeem. Die willen weten hoe ze hun werkingskracht kunnen vergroten van binnenuit, authentiek. Willen leren koersen op hun innerlijk kompas.

> Voor hen die altijd gevraagd zijn, maar nu zelf moeten en mogen kiezen.
> Voor hen die dienstverlenend zijn verwarren met onzichtbaarheid.
> Voor hen die denken dat kwaliteit altijd gezien en beloond zal worden.
> Voor hen die durven dromen.
> Voor hen die leren door te doen, te ervaren, te reflecteren op zichzelf, met anderen.
> Voor hen voor wie de bekrachtiging van een groep zielsverwanten net dat zetje geeft…
Voor die vrouwen is er dit Atelier.

Kaleidoscoop op Leiderschap

00

LEERGANG VOOR ERVAREN LEIDERS DIE VOORBIJ
ZICHZELF WILLEN KIJKEN

Je bent een ervaren leider, maar heb jij het gevoel het optimale uit je leiderschap te halen? In de leergang Kaleidoscoop op Leiderschap zetten we de kaleidoscoop op de vraagstukken waar jij als leider tegenaan loopt en brengen daarop verdieping aan. Je bekent kleur als leider.

Je onderzoekt je eigen leiderschap vanuit verschillende invalshoeken. Het word je steeds helderder hoe je met kaleidoscopisch perspectief kunt kiezen waarop je de focus legt.

> Leer om jouw leiderschap te bekijken vanuit het kaleidoscopisch perspectief.
> Leer om snel te schakelen tussen verschillende perspectieven en vergroot daarmee je besluitvaardigheid. 
> Leer te navigeren op je morele kompas.
Referenties leergangen
‘Ik “check” regelmatig hoe ik mij voel. Ik geef ruimte aan mijn gevoel en bedenk daarna wat dit betekent voor de actie die op het programma staat. Ik durf mijn intuïtie te volgen en op mijzelf te vertrouwen!’
Didi Dorrestijn, bestuurder
‘De cyclus heeft me gebracht wat ik hoopte, namelijk meer vertrouwen in mijzelf en meer vertrouwen op mijn intuïtie. Het kritische stemmetje niet verdringen en ook niet laten domineren, maar er gewoon laten zijn als een deel van mijzelf. Kortom ik ben zelfbewuster geworden.’
Marie-José Fredriks, HRM manager ziekenhuis
 ‘In een dynamische werkomgeving zijn we er zo aan gewend om afhankelijk te zijn van die ene goede kans die op je pad komt, de juiste leidinggevende, voldoende budget, een goede positie, erkenning… Maar als je daar op wacht, gebeurt er niets. Je koerst op het kompas van een ander. Het is zo ontzettend veel makkelijker om je eigen kompas te gebruiken en je eigen kracht te kiezen als vertrekpunt.’
Janet Katerberg, manager communicatie AVEBE
‘Ik sta zelf aan het roer, ik ben in the lead. * Ik heb handvatten voor het maken van de volgende stap * Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen en zie mijn meerwaarde * Ik ben in contact met een groep van vrouwen die meer of minder dezelfde dilemma’s kent en waarmee ik kan sparren * Het heeft mijn blik meer naar buiten mijn organisatie gekeerd. Een betere balans tussen binnen en buiten.’
Arianne van den Berg, toen programmamanager ziekenhuis, nu manager in de Ouderenzorg.
‘Een belangrijk doel voor mij was: contact met mezelf blijven houden in een omgeving met anderen die ik erg waardeer (dan voel ik me nogal eens klein worden) of waar ik juist geen verbinding mee voel (dan sluit ik me af). Niet meer aanpassen, vervloeien of me terugtrekken. De twee vrouwen van mijn intervisiegroepje zijn voor mij hier waardevol in (geweest), een soort van proeftuin met mensen die ik waardeer. In de grote groep heb ik bewust gewerkt aan het ‘bij mezelf blijven’ en niet in mijn valkuil stappen van mezelf vergelijken met de ander om te checken of ik er mag zijn.’
Directeur landelijke vereniging
‘Jouw ontzettend rijke arsenaal aan methodes, opdrachten, vertellingen, opstellingen etc. Jouw ervaring als begeleidster is een bron die de basis vormt voor de veilige sfeer, waarin zelfs het prilste en meest kwetsbare kiempje ruimte kreeg voor groei.’
Josie, opleidingskundig adviseur 
‘Er is heel veel veranderd in het leven om mij heen, maar wat veel belangrijker is, mijn kijk op alles is veranderd. Ik ben verlost van een aantal negatieve denkpatronen die er gaandeweg ingeslopen waren. Ik kan nu ook met compassie naar anderen, maar nog belangrijker naar mezelf kijken. En ook al lukt dat niet altijd meteen, ik ben me er nu altijd snel weer bewust van wat me ‘in de greep’ houdt. Het belangrijkste dat ik nu ervaar is dat ik weer mijn leven bewust leef. Ik bepaal en ik maak keuzes. En dan bedoel ik niet alleen wat ik vandaag ga doen, maar bijvoorbeeld ook wat en hoe ik over van alles en nog wat denk.’
Kiki van der Horst, ondernemer
‘Voor dat ik begon met de cyclus hoopte ik me meer bewust te worden van mijn eigen ik en meer de regie over mijn eigen leven te krijgen. Ondanks dat ik niet echt verwachtte dat ik deze doelstelling zou gaan behalen, zijn mijn verwachtingen meer dan overtroffen. Ik ben me bewuster van mezelf en de manier zoals ik in het leven stond en sta. Het is voor mijn echt een openbaring dat alles in mij zit, als ik het maar naar boven en naar buiten wil/durf laten komen en eerlijk durf te kijken naar mezelf en mijn omgeving. Ik heb inzichten gekregen, waar ik de rest van mijn leven mee aan de slag kan en hopelijk altijd mag blijven groeien.’
Nicole Nijhof
‘Ik was op zoek naar mijn drijfveren en op zoek naar meer balans in mijn leven in alle rollen die ik heb. Mijn drijfveren heb ik nog niet helemaal (bewust) gevonden, maar ik ervaar dit niet meer als een gemis. Ik heb namelijk ontdekt dat ik meer van mezelf mag houden en dat dat op alle gebieden zal doorwerken in mijn leven.’
Bestuurssecretaris stichting
 
‘De deelname heeft me veel gebracht. Buiten bewust tijd voor mezelf 1 dag per maand, heb ik kunnen werken aan mijn eigen doelen in de vorm van een kompas. Mijn hoofd en gevoel zijn dichter bij elkaar gekomen.’
Ondernemer vernieuwende woonconcepten
 

Meer weten over leergangen en workshops?

Contact

Contact

Wil je meer weten over Outonoom? Heb je een vraag en wil je weten of ik hierin iets voor je kan betekenen? Bel of mail: ik ga graag met je in gesprek.

Dione van der Heiden

dione [at] outonoom.nl
06 4101 84 94

Outonoom
Dr Claas Noorduijnstraat 13
6522AS Nijmegen

Ⓒ 2024 Outonoom